Tamaras avkommor

2009 Sonny Will Or What e. Whatafrecklynxkent

2011 Whata Chic Sahara e. Whatafrecklynxkent

2014 Whata Shadowhunter e.Whatakrecklynxkent

Det är möjligt att det finns fler vi ej vet om.

Bilden visar Whata Shadowhunter som ägs av Anette Rissved.