Ridläger 2020

Sommaren 2020 kommer vi erbjuda tre färdiga upplägg för ridläger riktade mot barn och ungdomar. Nytt för den här gången är att inget läger tar emot fler än sex deltagare vilket gör det möjligt för oss att ge ett mer individuellt fokus. 

Ändringar av lägerdatum kan förekomma. 

Forsättningsläger 13/6 - 18/6 
Övernattningsläger för dig som ridit hos oss eller på annan ridskola innan och kan bemästra grunderna i ridning. FULLT - MEJLA FÖR RESERVLISTA
Kostnad: 7000 sek 

Dagläger nybörjare 1/7 - 5/7
För dig som inte ridit mycket, eller alls, innan lägret och vill lära dig grunderna i westernridning.
Medtag egen lunch och eventuell fika. FULLT - MEJLA FÖR RESERVLISTA
Kostnad: 3250 sek

Egen bokning familj 6/7 - 8/7              FULLT

Egen bokning familj 13/7 - 15/7           FULLT

Dagläger fortsättare 27/7 - 31/7
För dig som ridit hos oss eller på annan ridskola innan och kan bemästra grunderna i ridning. Medtag egen lunch och eventuell fika. FULLT - MEJLA FÖR RESERVLISTA
Kostnad: 3250 sek

Egen bokning familj 16/7 - 19/7           FULLT

Egen bokning ungdom 1/8 - 5/8          FULLT