Terminsridning

Terminsridning på RoslagsWestern innebär 15 lektioner per termin, varje lektion är en timme lång och kan bokas om senast ett dygn innan lektionstillfället till annat tillfälle under samma termin. Målet är att göra ridningen till en social aktivitet tillsammans med andra och därför strävar vi efter att hitta personer som är på samma nivå som kan rida tillsammans i grupp. Tills en sådan grupp hittats och tagit form kan dock terminslektioner ske i privatlektions-format. 

De femton lektionerna kan inte appliceras på kurser såsom sportlov eller höstlov utan gäller endast "självständiga" lektioner. Betalning kan delas upp under terminens gång enligt överenskommelse. 

Avgift barn: 3500 kr/termin 
Avgift ungdom och vuxen: 4700 kr/termin